کانون ورزشی اوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ورزش مفرّح جان است و روح و تن چون ژاله است و گل، مَثَل ورزش و بدن تا رخنه کرد رخوت و سستی، به سینه ات بر سینۀ غم خود دست رد بزن ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون بی ورزش آدمی به نسیمی است سرنگون ورزش جلا و صیقل روح است و جسم تو اینگونه هم برون تو زیباست هم درون http://varzeshunifasa1.mihanblog.com 2019-01-21T04:09:51+01:00 text/html 2016-10-15T17:42:04+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج یه عالمه اطلاعات جالب http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/71 <div align="center"><div align="left"><div align="center"><img src="http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/09/518213903-talab-ir.jpg?imageThumbnail=2" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div align="right"><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> با هوش ترین زن دنیا ۵ فوق لیسانس دارد و ضریب <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">هوشی</a> او ۲۰۰ است و دنبال کار است <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> اولین فردی که در اروپا اقامت گرفت یک زن ایرانی بود و بعد مساله اقامت خارجی ها مطرح شد <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابت <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> ایرانیان در آمریکا فرهیخته ترین افراد جامعه آمریکا هستند <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی هست <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> حدود ۲۵۰ ایرانی در ناسا محقق داریم <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> کورش کبیر بر جهان حکومت میکرد به نوعی قدرت جهان در دست ایران بود <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> سال ۲۰۰۱ در فرانسه سال ایران نام داشت <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> اگر ۳ قاره آسیا و آمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> فرشته ها با سرعت نور حرکت میکنند و زمان بر آنها کند میشود <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> انسان در سال ۳۰۰۰ قد متوسط ۲ متر و ۱۲۰ سال عمر و پوست <a style="color:#000" title="قهوه" href="http://www.akairan.com/ashpazi/drink/10693.html">قهوه</a> ای خواهد داشت <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> وزن ۱ قاشق <a style="color:#000" title="چای" href="http://www.akairan.com/health/vegetable-health/121105124052.html">چای</a>خوری از سیاه چاله ها ۲ میلیارد تن است <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> یک سیاهچاله در کهکشان راه‌ شیری است که هر ثانیه ۱۰۰۰ بار دور خود می‌چرخد <br>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> ضریب <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">هوشی</a> انسان های معمولی بین ۸۵ تا ۱۰۵ است <br></b></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آیا <a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/aya-midanid.html" style="text-decoration:none;color:inherit">میدانید</a> هر تار موی انسان میتواند تا وزن ۱۰۰ گرم رشد کند</b></font><br></div></div></div> text/html 2016-10-15T17:36:55+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج ورزش برای افراد لاغر هم لازم است http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/70 <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">افراد لاغر ورزش را کنار نگذارند !<br> محققان معتقدند افراد لاغر نباید ورزش را کنار بگذارند چون ممکن است در داخل بدن آنها چربی به شکل توده دور ارگانهای بدن را گرفته باشد.<img alt="" src="http://fa.pasteur.ac.ir/userfiles/image/Sport/News&amp;Harakatpics/sportforthin.jpg" width="207" vspace="20" hspace="20" height="294" border="0" align="left"><br> محققان انگلیسی در لندن اعلام کردند اینکه بدن فرد چقدر چاق به نظر برسد و چربی داشته داشته باشد دلیل آن نیست که ارگانهای داخلی بدنش همانقدر حاوی چربی باشند.<br> آنها همچنین اعلام کردند افرادی که هیکل ظاهری خود را با رژیم گرفتن متناسب نشان میدهند و ورزش نمیکنند ممکن است به اندازه افراد چاق، چربی دور ارگانهای داخلی آنها از جمله قلبشان را گرفته باشد.<br> این محققان از سال 1994 تا کنون روی بیش از 800 نفر این مطالعات را انجام داده اند که چربی داخل بدن آنها را اندازه گیری کنند.آنها پس از این تحقیق ترس خود را از این موضوع اعلام کردند که افراد لاغر با تصور اینکه در بدنشان چربی وجود ندارد، ورزش را کنار بگذارند و متوجه نشوند که در داخل بدن آنها چربی یه شکل توده دور ارگانهای بدن را گرفته است. </span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">این تحقیق که نام آن((در خارج لاغر و در داخل چاق))میباشد بیشترین شگفتی را در مورد افرادی به نمایش گذاشته است که بسیار لاغرند اما از داخل چربی زیادی در بدن دارند.</span></span></p> text/html 2016-10-15T17:34:31+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج بعد از ورزش شیر بنوشید http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/69 <div align="right"><div align="center"><img src="http://fa.pasteur.ac.ir/userfiles/image/Sport/News&amp;Harakatpics/shir.jpg" alt="" width="234" vspace="0" hspace="0" height="260" border="0" align="bottom"><br></div><br><p dir="rtl" align="justify"><b><font size="7" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">پژوهشگران كانادایی اعلام كردند نوشیدن دو لیوان شیر پس از ورزش، به سوزاندن بیشتر چربی و افزایش حجم ماهیچه ای كمك&nbsp; می كند.<br> <br> محققان دانشگاه مك مستر در همیلتون ایالت اونتاریو، 56 مرد 18 تا 30 سال را طی یك دوره 12 هفته ای بررسی كردند. برای این افراد برنامه ورزشی بلند كردن وزنه، طی پنج روز در هفته ارایه شد.<br> شركت كنندگان در این مطالعه به سه گروه تقسیم شدند: <br> گروه اول) پس از ورزش، دو لیوان شیر كم چربی مصرف كردند.<br> گروه دوم) پس از ورزش، نوشیدنی سویا (با همان میزان پروتئین و انرژی موجود در شیر) مصرف كردند.<br> گروه سوم) پس از ورزش، نوشیدنی كربوهیدراتی مصرف كردند.<br> &nbsp;</span></span></font></b></p><b><font size="7" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p dir="rtl" align="justify"><b><font size="7" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">بعد از 12 هفته معلوم شد گروهی كه شیر نوشیده بودند، حدود یك كیلوگرم چربی و گروهی كه كربوهیدرات مصرف كرده بودند، نیم كیلوگرم چربی از دست داده بودند. این در حالی است آنهایی كه نوشیدنی سویا خورده بودند، چربی از دست نداده بودند.<br> در عین حال گروهی كه شیر نوشیده بودند، در مقایسه با آنهایی كه سویا مصرف كرده بودند 40 درصد یا 1135 گرم به حجم ماهیچه ای خود افزوده بودند. <br> علاوه بر این گروهی که شیر مصرف کرده بودند، 36 درصد یا 1500 گرم حجم ماهیچه ای بیشتر نسبت به گروه مصرف کننده نوشیدنی كربوهیدرات پیدا کرده بودند.</span></span></font></b></p><b><font size="7" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p dir="rtl" align="justify"><b><font size="7" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">اینکه برای چربی سوزی و متناسب تر به نظر آمدن به چه میزان فعالیت ایروبیک نیاز دارید، بستگی به متابولیسم، وزن، و رژیم غذاییتان دارد. برای به دست آوردن آن اندام متناسب بدنسازی هم بسیار مهم است. بدنسازی علاوه بر این به مستحکم شدن استخوانهایتان نیز کمک میکند و باعث می شود در سنین پیری دچار مشکل نشوید. متخصصین توصیه می کنند که بهتر است دو تا سه روز در هفته از این تمرینات استفاده کنید.</span></span></font></b></p><br></div> text/html 2016-07-19T14:16:47+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج تغذیه صحیح دوره بعد از آسیب دیدگی (بازتوانی) http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/68 <div align="center"><img src="http://www.evarzesh.ir/images/sport%20sciences/NutritionInjury1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="376"><br><div align="right"><br><p> <font face="Mihan-Iransans" size="2">برای هر فردی که درگیر تمرین بدنی و رقابتهای ورزشی می شود امکان بروز آسیب هایی نظیر کشیدگی و پارگی عضلانی، دررفتگی و پیچ خوردگی مفاصل و شکستن استخوان وجود دارد که منجر به دوری فرد از رقابت می شود. رژیم غذایی که در دوره درمان و بازتوانی آسیب اتخاذ می شود، مستقیما روی بهبود سریع آسیب، ترمیم زخمها و شکستگی و نیز افزایش استحکام استخوان و قدرت عضلات نقش داشته و منجر به بازگشت سریعتر فرد به زندگی فعال می شود. </font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> در دوره بازتوانی وقتی میزان فعالیت بدنی شما کاهش یافته است نیازی به مصرف مکملهای پروتئینی و انرژی زا نیست. بلکه در این دوران باید از مواد غذایی کم کالری و مغذی که سرشار از ویتامین و املاح می باشند استفاده نمایید تا گرفتار اضافه وزن نشوید. </font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><h2><font face="Mihan-Iransans" size="2">مصرف پروتئین</font></h2><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> استفاده از منابع غذایی حاوی پروتئین با کیفیت عالی در دوران بازتوانی منجر به ترمیم سریعتر آسیب دیدگی و حفظ توان دستگاه ایمنی می شود. بویژه روزهای اولیه بعد از عمل جراحی ارتوپدی مصرف مواد غذایی پروتئینی نظیر تخم مرغ، لبنیات کم چرب، گوشت ماکیان مناسب است. افرادی که گیاه خوار هستند نیز می توانند از فرآورده های سویا نظیر شیر سویا استفاده نمایند، اما این شیر نسبت به شیر گاو از پروتئین کمتری برخوردار است. پروتئین نه تنها برای عضله سازی لازم و ضروری است، بلکه جهت ساخت استخوانها نیز مهم است. بنابراین اگر دچار شکستگی استخوان شده اید مطمئن شوید که در هر وعده غذایی خود از مواد پروتئینی استفاده می نمایید. </font></p><br></div></div> text/html 2016-07-19T14:14:29+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج میزان ویتامین مورد نیاز ورزشکاران http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/67 <div align="center"><img src="http://www.evarzesh.ir/images/sport%20sciences/VitaminAthleteNeed.JPG" alt="" align="bottom" border="0" height="231" hspace="0" vspace="0" width="300"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ویتامین ها مواد انرژی زایی نیستند اما در فرآیند تولید انرژی نقش اساسی و مهمی ایفا می کنند. گرچه برخی مطالعات نشان می دهد که انجام فعالیتهای ورزشی سنگین میزان نیاز به ویتامین ها را افزایش می دهد اما انجمن پزشکی آمریکا، توصیه خاصی در این زمینه به ورزشکاران ندارد. جالب است بدانید که مصرف ویتامین اضافی منجر به بهبود عملکرد ورزشی نمی شود در حالیکه کاهش مصرف ویتامین ها سبب افت عملکردهای ورزشی می گردد. در ادامه نقش ویتامین ها در عملکردهای ورزشی و میزان مورد نیاز روزانه (DRI) آن را شرح می دهیم:<br></font><h2><font face="Mihan-Iransans" size="2">ویتامین B1 (تیامین)</font></h2><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> ویتامین B1 کمک می نماید که بدن کربوهیدرات ها (قندها) و پروتئین ها را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نماید. مصرف بیش از نیاز ویتامین B1 تأثیری بر بهبود عملکرد ورزشی ندارد. </font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><ul><li><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میزان مورد نیاز روزانه: </b> مردان 1.2 میلی گرم و زنان 1.1 میلی گرم</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منابع غنی ویتامین B1: </b> دانه کامل گندم و غلات</font></li></ul><br> text/html 2016-04-23T08:35:39+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج با توپ چگونه به تناسب اندام برسیم http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/66 <div align="center"><img src="http://www.regentsprep.org/Regents/math/geometry/GG2/soccerball.jpg" alt="" height="460" hspace="0" vspace="0" width="476" align="bottom" border="0"><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br><font face="Mihan-Iransans">برای رسیدن به تناسب&nbsp; اندام، کارهای متنوع زیادی وجوددارد که می شود انجام داد، ولی با توپ بدنسازی به راحتی&nbsp; می توان به&nbsp; تناسب اندام رسید. دراین بخش برای شما تمریناتی آموزش می دهیم که به تناسب اندام دلخواه برسید<span id="more-5166"></span> آنها را در گـوشه و کنار باشگاه ورزشی دیده اید، اما هیچگاه متوجه نشده اید که با آنها چکار میتـوان کرد. در ابتدا ممکن است تصور نموده باشید که “دخترانه” به نظر میرسند، ولی بـعدا احتمالا افرادی عضلانی را مشـاهـده کـردیـد کـه در حال تمرین با آنها هستند. داریم درباره توپهای بدنسازی صحبت می کنیم، توپهای کرئی شکل بزرگی که تقریبا با آنها می تـوان تمامی قسمتهای بــدن را ورزش داد.<br> اگر تصمـیـم گرفته ایـد کـه با آنها کار کنید اما طریقه استفاده شان را نمی دانـید، در این بخش ۱۰ تـمریـن خـیلی خوب برای آغاز وجود دارد.</font></font><b><br></b><div align="right"><b><br></b></div><b><br></b><div align="right"><br></div></div> text/html 2016-04-23T08:26:37+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج ۹ دلیل که چرا حین تمرینات ورزشی احساس بی حالی و کُندی می‌کنید؟ http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/65 <div align="center"><img src="http://www.elmevarzesh.com/wp-content/uploads/Feel-So-Sluggish.jpg" alt="" height="236" hspace="0" vspace="0" width="500" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با احساس بسیار خوبی تمرین‌ها را شروع می‌کنید، اما چند دقیقه بعد انرژی‌تان تحلیل رفته و کلاً احساس بی‌حالی و کُند شدن می‌کنید. این اتفاقی است که چندان عجیب نیست. اما چرا؟ در این مطلب نکاتی را برای‌تان توضیح می‌دهد تا در شناسایی این مشکل راهنمایی شوید. این ۹ عامل را بررسی کنید تا برای انجام تمرینات با قدرت و توان بیشتر آماده باشید.</font></div></div> text/html 2016-04-23T08:23:08+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج داروهایی که مصرف آن نباید با ورزش تداخل داشته باشند http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/64 <div align="center"><img src="http://www.elmevarzesh.com/wp-content/uploads/Medications.jpg" alt="" height="257" hspace="0" vspace="0" width="477" align="bottom" border="0"><br></div><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br>گاهی به نفع تان نیست که ورزش را با داروهای خاصی همراه کنید، حتی اگر فقط یک جلسه عرق ریختن باشد. در این مطلب&nbsp; نگاهی دارد به داروهایی که می توانند به سلامت تان آسیب بزنند.</font><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;"><br><br></div> text/html 2016-03-05T09:25:26+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج ۹ روش برای جلوگیری از درد پهلو هنگام دویدن http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/63 <div align="center"><img src="http://www.elmevarzesh.com/wp-content/uploads/side-stitches-when-running-720x340.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiypJKlnqnLAhUoOJoKHeNAAn8QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmojclub.com%2F%3Fp%3D1220&amp;psig=AFQjCNHfUczZF72-eBSkwFuMe2R6YaYVuQ&amp;ust=1457256674424800" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">ممکن است در مسیر دویدن یا در حین مسابقه باشید که ناگهان درد پهلو به سراغ‌تان می آید، این درد که طیفی از گرفتگی‌های خفیف تا دردهای شدید را در بر می‌گیرد ممکن است در پهلوی راست یا چپ شما احساس شود. اگر شما هم دچار درد پهلو شده‌اید باید بدانید که تنها نیستید، در طی سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد از دوندگان به درد پهلو دچار شده اند! خوشبختانه راهکارهای متعددی برای کاهش این دردها وجود دارد با مجله علم ورزش همراه شوید تا با به کارگیری آن‌ها برای همیشه از شر درد پهلو خلاص شوید. </font><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;"><br><br></div></div></div> text/html 2015-12-13T15:06:35+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج بهترین و بدترین تمرینات ورزشی هنگام ابتلا به سرماخوردگی http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/62 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">دکتر Richard Besser رئیس مرکز سلامت و پزشکی شبکه خبر &nbsp;ABCو نویسنده کتاب Tell Me the Truth, Doctor می‌گوید: برای شروع از "قانون گردن" استفاده کنید. اگر علائم بیماری شما عطسه، فشار سینوسی، بینی گرفته در بالاتر از گردن قرار دارند، عرق کردن روشی سالم و ایمن به نظر می‌رسد. به بدن خود گوش دهید و از دستورالعمل بهترین و بدترین تمرینات ورزشی پیروی کنید.</font><br></font><br><font color="#FF0000" size="3" face="Mihan-IransansBold">بهترین تمرینات <br>پیاده روی</font><br></div></div> text/html 2015-11-20T07:56:28+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج چگونه چشم‌ها را ورزش دهیم؟ http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><img src="http://www.persianpersia.com/images/mimage/189-21993.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><div align="right"><br><p dir="rtl"> <font face="Mihan-IransansLight">افراد زیادی برای افزایش آمادگی جسمانی و سالم بودن ورزش می‌کنند و به باشگاه می‌روند. در این نوع برنامه‌ها بیشتر اعضای بدن فعالیت می‌کنند و آمادگی خود را به دست می‌آورند، اما عضوی از بدن هست که هیچ وقت به ورزش دادن آن فکر نمی‌کنیم. این عضو چشم‌ها هستند.</font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"> می‌توان به روش‌های مختلف چشم‌ها را آماده نگه داشت.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"> چشم‌ها نیز به وسیله عضلات کنترل می‌شوند و نیاز به ورزش دارند. اگر چشم‌ها ورزش داده نشوند برای آنها مشکل ایجاد می‌شود. به خصوص اگر ساعت‌های زیادی در روز را با کامپیوتر کار کنید. ممکن است دچار مشکل دید شوید. ورزش دید را افزایش نمی‌دهد. برای مثال اگر چشمان شما ضعیف است، هم‌چنان نیاز دارید که از عینک یا لنز استفاده کنید، اما ورزش باعث می‌شود که چشم شما در طول روز با بهترین کارایی خود فعالیت کند.</font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="rtl"> </p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"> یکی از راه‌ها برای ورزش دادن چشم بدین شکل است که یک مداد را در حالی که دست خود را کشیده نگه داشته‌اید مقابل صورت بگیرید و مداد را به صورت نزدیک و دور کنیم. بر روی این مداد متمرکز شوید. مداد را تا حدی به صورت نزدیک کنید که دیگر نتوانید بر روی آن تمرکز کنید. این ورزش را 10 بار در روز انجام دهید. بدین شکل چشم شما فعالیت خواهد کرد و تمرکز خوبی خواهد داشت.</font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="rtl"> </p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"> می‌توان با رعایت رژیم غذایی سالم و دریافت موادی از جمله ویتامین C ، ویتامین E، ویتامین A، زینک و امگا سه سلامت چشم را افزایش داد.</font></p><font face="Mihan-IransansLight"> دریافت بتاکاروتن که در هویج موجود است، باعث می‌شود که این ماده به ویتامین A تبدیل شود و از ایجاد شب کوری جلوگیری کند.</font></div></div> text/html 2015-11-20T07:52:20+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج حرکات و نرمشهای ورزشی ویژه کارمندان+ تصاویر http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/59 <div align="center"><img src="http://www.persianpersia.com/images/mimage/189-22027.jpg" alt="" height="217" hspace="0" vspace="0" width="377" align="bottom" border="0"><div align="right"><p dir="rtl"> <b><font face="Mihan-Iransans">حرکات ورزشی زیر را می توانید به راحتی در محل کار انجام دهید.</font></b></p><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b><p dir="rtl"> </p><b><font face="Mihan-Iransans"> همچنین توجه نمایید که حرکات بخصوص حرکات گردن و سر باید بصورت آهسته انجام شود</font></b><br><div align="center"><img src="http://www.persianpersia.com/images/otherimages/22027/22027-1.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://www.persianpersia.com/images/otherimages/22027/22027-2.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><br></div></div></div> text/html 2015-10-26T08:47:31+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج آشنایی با ورزش کبدی http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/56 <font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><div align="left"><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><strong></strong><strong><img src="http://media.jamnews.ir/Original/1391/11/04/IMG07372573.jpg" alt="" height="233" hspace="0" vspace="0" width="366" align="bottom" border="0"><br><br></strong></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><strong></strong></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><strong>معرفی کامل رشته ورزشی کبدی<br></strong>كبدی همان زو یك بازی ایرانی است. اصل و منشاء این بازی بومی و محلی است و این بازی نیاز به قدرت و مهارت داشته و كاملاً ساده و كم خرج می باشد و نیازی به محوطه بزرگ و وسایل بازی ندارد.<br></font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">این بازی در تمام نقاط ایران معروف و مشهور است و مسابقات كبدی به طور عادی برگزار می شوند. قوانین این بازی با گذشت زمان تغییر و اصلاح گردیده است. كبدی از مسابقات آسیایی سال 1982 به صورت نمایشی و پس از آن جزء‌ مسابقات رسمی بازیهای آسیایی قرار گرفت.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"> <span style="color: #800000;"><strong>تعریف كبدی :</strong></span><br>كبدی در اصل یك بازی ایرانی است و به اسامی مختلف نامیده می شود، این بازی در گیلان شیرین دودو و در خراسان، گلستان و مازندران زو و در سیستان و بلوچستان كبدی نامیده می شود. كبدی یك بازی كم خرج و یك بازی بیرون سالنی و سالنی پرتحرك است كه تركیبی از كشتی و راگبی است. برای گرفتن مهاجم یا فرار از دست حریف در این بازی به مهارت، انعطاف پذیری چابكی، استقامت، حضور ذهن و جرأت نیاز است<br> </font> text/html 2015-10-21T18:55:51+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج حالت ایستادن خود را بشناسید! http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><div align="center"><img src="http://www.tebyan-zn.ir/images/863eed34-da6e-42d3-a4b6-3a895d13e6b2.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">یک لباس چسب پوشیده و 2 عکس کامل از بدن خود بگیرید – یکی از روبرو و دیگری از بغل. بدن را شل کرده و راست بایستید و پاهایتان را به هم نچسبانید.سپس با استفاده از روش های زیر مشکل خود را متوجه شوید.</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">1- به گوش خود نگاه کنید.اگر از میانه شانه شما جلوتر است ،سرتان بیش از حد جلو است.</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">2- آیا استخوان کتف خود را می بینید؟این یعنی پشتتان <a href="http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ba%d9%88%d8%b2.html" title="غوز">غوز</a> دارد.</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">3- اگر رانتان رو به جلو مایل است و شکمتان بیرون میزند(حتی اگر لاغر هستید و <a href="http://www.tebyan-zn.ir/tags/%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c.html" title="چربی">چربی</a> اضافه ندارید) و بخش پایینی ستون فقراتتان به طور قابل توجهی خمیده است ، شما به شیب بخش جلویی لگن مبتلا هستید.</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">4- به شانه هایتان نگاه کنید،باید هم ارتفاع باشند.</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">5- به زانوانتان نگاه کنید.آیا به داخل خمیده اند و در صورت صاف ایستادن به هم برخورد می کنند؟</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">6- ببینید آیا پایتان اردکی شکل است؟زاویه بین انگشتان 2 پای شما به سمت یکدیگر نباید بیش از 10 درجه باشد.</font></p><br></div><br></div> text/html 2015-10-21T18:49:04+01:00 varzeshunifasa1.mihanblog.com دبیروبلاگ ورزشی آوای اوج بعد از ورزش شیر بنوشید http://varzeshunifasa1.mihanblog.com/post/54 <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">پژوهشگران كانادایی اعلام كردند نوشیدن دو لیوان شیر پس از ورزش، به سوزاندن بیشتر چربی و افزایش حجم ماهیچه ای كمك&nbsp; می كند.<br> <br> محققان دانشگاه مك مستر در همیلتون ایالت اونتاریو، 56 مرد 18 تا 30 سال را طی یك دوره 12 هفته ای بررسی كردند. برای این افراد برنامه ورزشی بلند كردن وزنه، طی پنج روز در هفته ارایه شد.<br> شركت كنندگان در این مطالعه به سه گروه تقسیم شدند: <br> گروه اول) پس از ورزش، دو لیوان شیر كم چربی مصرف كردند.<br> گروه دوم) پس از ورزش، نوشیدنی سویا (با همان میزان پروتئین و انرژی موجود در شیر) مصرف كردند.<br></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #333333"> گروه سوم) پس از ورزش، نوشیدنی كربوهیدراتی مصرف كردند.</span></span></font></p><p dir="rtl" align="justify"><img src="http://media.vareshnews.ir/Original/1393/09/08/IMG03151246.jpg" alt="" height="359" hspace="0" vspace="0" width="399" align="bottom" border="0"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333"></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">بعد از 12 هفته معلوم شد گروهی كه شیر نوشیده بودند، حدود یك كیلوگرم چربی و گروهی كه كربوهیدرات مصرف كرده بودند، نیم كیلوگرم چربی از دست داده بودند. این در حالی است آنهایی كه نوشیدنی سویا خورده بودند، چربی از دست نداده بودند.<br> در عین حال گروهی كه شیر نوشیده بودند، در مقایسه با آنهایی كه سویا مصرف كرده بودند 40 درصد یا 1135 گرم به حجم ماهیچه ای خود افزوده بودند. <br> علاوه بر این گروهی که شیر مصرف کرده بودند، 36 درصد یا 1500 گرم حجم ماهیچه ای بیشتر نسبت به گروه مصرف کننده نوشیدنی كربوهیدرات پیدا کرده بودند.</span></span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="side_l"> <div class="side_r"> <div class="corner_content"> <p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small"><span style="color: #333333">اینکه برای چربی سوزی و متناسب تر به نظر آمدن به چه میزان فعالیت ایروبیک نیاز دارید، بستگی به متابولیسم، وزن، و رژیم غذاییتان دارد. برای به دست آوردن آن اندام متناسب بدنسازی هم بسیار مهم است. بدنسازی علاوه بر این به مستحکم شدن استخوانهایتان نیز کمک میکند و باعث می شود در سنین پیری دچار مشکل نشوید. متخصصین توصیه می کنند که بهتر است دو تا سه روز در هفته از این تمرینات استفاده کنید.</span></span></font></p></div></div></div><p dir="rtl" align="justify"><br><span style="font-size: small"><span style="color: #333333"></span></span></p>